جلسه مسئولان هیات جودو استان لرستان با ریاست محترم فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران

روز سه شنبه مورخ 95/9/30 جلسه ای به منظور بررسی مشکلات و مسائل هیات جودو استان لرستان باحضور سردار محمد درخشان (رئیس فدراسیون) و آقایان بلوطی (دبیر فدراسیون)،حاج آقا رستمی (رئیس هیات جودو استان لرستان)،هادی کردی(دبیر هیات جودو  استان)وحسین ساکی(مسئول کمیته برگزاری استان) درفدراسیون جودو برگزار شد . در انتهای جلسه از طرف سردار درخشان ریاست محترم فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران مجوز پایگاه استعدادیابی و پایگاه قهرمانی جودو استان لرستان به شهرستان بروجرد داده شد . با این مجوز تحول عظیمی در پیشرفت و توسعه ورزش جودو در شهرستان بروجرد به وجود می آید . این امتیاز با رایزنی و پیگیری استاد حسین ساکی دبیر هیات جودو بروجرد تحقق یافت.