نتایج انتخابی جودوبزرگسالان بروجرد

مسابقات انتخابی جودو شهرستان بروجرد در رده سنی بزرگسالان با بیش از 50 جودوکار در خانه جودو شهرستان بروجرد روز جمعه مورخه 96/8/19 برگزار گردید اسامی  نفرات برتر جهت شرکت در انتخابی استان به شرح ذیل می باشد.۶۰- کیلوگرم :  امید لری  (مقام اول) - علی میرزایی (مقام دوم )-مهدی گودرزی (مقام سوم)

۶۶ـ کیلوگرم :  محسن صارمی (مقام اول)-محمود خراط چی (مقام دوم)-سید محمد محتشمی(مقام سوم)

۷۳- کیلوگرم : یونس صارمی ( مقام اول)-فرشاد چگنی(مقام دوم)-سید دانیال سبزوار(مقام سوم)                                                                                                       
81- کیلوگرم :  سعید پیریایی ( مقام اول)-محسن آرزه(مقام دوم)-محمد امین پیرزادی(مقام سوم)                                                                                         

۹۰ـ کیلوگرم   میثم صارمی( مقام اول)-مرتضی مرادی(مقام دوم)-محمود روزبهانی(مقام سوم)                                                                                                  

۱۰۰ ـ کیلوگرم  : شهرام دیناروند ( مقام اول)-مهرشاد ایزدپور(مقام دوم)-علیرضا عباس پور(مقام سوم)   

۱۰۰+ کیلوگرم :  حمید کاکاوند( مقام اول)-فرهاد روزبهانی(مقام دوم)-علیرضا عبدالحسینی روزبهانی(مقام سوم)

                                                                  

کمیته برگزاری مسابقات : حسین ساکی - مسعود خرداد-محمود صمدی-حسن شهدوست                                                                                                          

کمیته داوران : داوود یاراحمدی - سید احمد سعادتمند-احمد قادرپور 

تابلو امتیازات : امیر حسین نصرالهی - یگانه                                                                                                                                                                                          حسین ساکی (رئیس هیات جودو ،جوجیتسو و کوراش شهرستان بروجرد)                                                                                                                                                نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.